Kurs målrettet flyktninger og innvandrere

Den raskeste veien til jobb

Vi tar alltid utgangspunkt i kandidatenes kompetansenivå og faktiske situasjon, og formålet med våre kurs er at den enkelte kommer i jobb eller utdannelse – uavhengig av om man har bakgrunn som flyktning eller innvandrer. Undervisningen skal kunne gi kandidatene den faglige tyngden de trenger for å kunne forsørge seg på egen hånd.

Kursenes mål er å gi arbeidsledige den kompetansehevingen de behøver – det vi i A2B kaller oppkvalifisering – og matche dem med en jobb eller et utdannelsesløp innenfor bransjer med behov for arbeidskraft. Gjennomføringen av kursene skjer derfor i tett samarbeid med lokale virksomheter, slik at den enkeltes praktiske, personlige og faglige kompetanser kan utnyttes på best mulig måte.

Kursene er særlig tilrettelagt for en målgruppe som er nye i samfunnet, og introduserer dem til samfunnet gjennom en målrettet undervisning i sentrale temaer, og det vil fra start av fokuseres på den enkeltes arbeids- og utdanningsmuligheter. 

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her