Integrering av flyktninger

Kurs med fokus på språk og samfunnsmessige forhold

Den viktigste integrasjonen begynner når kandidatene kommer i jobb. Det er nemlig på arbeidsplassen man danner seg nettverk og relasjoner, og får en reell tilknytning til samfunnet. For mange flyktninger kan det være en rekke hindre i veien mot jobb og utdanning, og hensikten med dette kurset er å fjerne disse.

Kursene vil etableres og utvikles i samarbeid med både kommuner og NAV, og undervisningen vil ta for seg samfunnsmessige forhold som: plikter og rettigheter, skrevne og uskrevne regler, demokratiske prinsipper, kultur, tradisjoner, familie og likestilling.

Introduksjon til det norske arbeidsmarkedet parallelt med den pågående undervisningen vil det og rettes fokus mot på den enkeltes kompetansenivå – som vil bli grundig kartlagt ved kursets oppstart. Dernest vil det fokuseres på å gi kandidatene en grundig introduksjon til det norske arbeidsmarkedet og de lokale virksomhetene. I denne prosessen vil kandidatene avlegge virksomhetsbesøk, og samtidig bli informert om muligheter i forbindelse med videre utdanning. Et av de viktigste aspektene her blir praksisperioden, hvor kandidatene vil stifte bekjentskap med og lære seg å kjenne den norske arbeidskulturen.

Underveis vil kandidatenes faglige, språklige og personlige kompetanser ivaretas og utvikles gjennom undervisning i jobbsøking. Her vil vi benytte oss av våre egenutviklede bransjemoduler, som har et fokus på yrkesrettet språkopplæring innenfor de mest alminnelige bransjene i Norge.

Vi har samtidig god erfaring med å skreddersy og tilpasse undervisning i samfunnskunnskap, medborgerskap og personlig helse, slik at den treffer målgruppen på den mest hensiktsmessige måten.

Find dit center

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her