Oppkvalifisering av flygtninger og innvandrere

Oppkvalifisering gjennom bransjemoduler,

praksis og yrkesrettet norsk

Våre kurs er individuelt tilpasset med fokus på faglig, språklig og personlig kompetanseheving – det vi i A2B omtaler som oppkvalifisering.

Kurset innledes med en grundig kartlegging av faglige, språklige og personlige kompetanser. Denne kartleggingen vil igjen danne grunnlaget for det videre løpet, som vil være en kombinasjon av gruppeundervisning og personlige samtaler på den ene siden, og virksomhetsbesøk og praksis.

Målet med kurset er alltid i selvforsørgelse i form av jobb eller utdanning. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker, uavhengig av kompetansenivå, har noe å bidra med på arbeidsmarkedet.

Bransjemoduler

Den faglige og språklige oppkvalifiseringen er basert på våre egenutviklede bransjemoduler, som er målrettede undervisningsmoduler med fokus på de mest alminnelige bransjene i Norge. Modulene forbereder kandidatene på det norske arbeidsmarkedet gjennom en yrkesrettet språklæring, og vi underviser bl.a. i:

  • Service

  • Produksjon

  • Transport

  • Butikk

  • Bygg og håndverk

  • Sosial og omsorg

  • IT

Kandidatene vil også få undervisning i jobbsøking, og de viktigste aspektene og verktøyene knyttet til dette. Dette innebærer f.eks. utarbeidelse av CV, avklaring av jobbmuligheter, kontakt med yrkeslivet, utbyggingen av nettverk og jobbintervjutrening. Underveis i kurset vil kandidatene avlegge virksomhetsbesøk og knytte personlige erfaringer med arbeidsmarkedet gjennom praksis.

Personlig progresjon

Parallelt med undervisningen fokuseres det og på kandidatenes progresjon og personlige utvikling. Hensikten med dette er å sørge for at kandidatene overvinner de språklige, sosiale og kulturelle barrierer som måtte ligge i veien for å nå målet om selvforsørgelse.

Vi har samtidig god erfaring med å skreddersy og tilpasse undervisning i samfunnskunnskap, medborgerskap og personlig helse, slik at den treffer målgruppen på den mest hensiktsmessige måten.

Finn dit senter

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her