Fokus på jobb og utdanning, språk og samfunnskunnskap
Oppkvalifisering gjennom bransjemoduler, praksis og yrkesrettet norsk
Ungdom og skolebarn styrkes i utdaning og beveges mot jobbmål
Jobb i A2B

A2B har siden 2001 arbeidet med undervisning av flyktninger, innvandrere og ungdom knyttet til temaer som språk, kultur, samfunnskunnskap, planlegging av utdanning og karriere, samt jobbsøking. Hovedformålet med undervisningen er at denne målgruppen raskere skal kunne bidra i det norske samfunnet. Vi mener dette best skjer gjennom å tidlig komme seg inn på arbeidsmarkedet, hvor den mest naturlige formen for integrering finner sted.

I denne overgangsfasen sikrer våre solide fagkonsepter og metodikk at gruppen tar eierskap i sin egen prosess gjennom å tilegne seg nok kunnskap til å kunne bli en aktiv medborger i samfunnet.

Les mer om A2B

På kurs i A2B

Vår kursdeltager forteller om sine opplevelser på kurs i A2B, samarbeidet med instruktørene og sin vei til inkludering på arbeidsmarkedet i Norge.

Du har jobben - vi har medarbeideren

A2B er en del av det nordiske AS3-konsernet som hvert år gir råd til 30.000 arbeidssøkende ledere og medarbeidere i alle de nordiske landene. For å skape synergieffekter og bidra til at flere utvikler seg og kommer i jobb, er vi stolte av å presentere vårt nye og selvutviklede matching-konsept TRIPLE WIN. Gjennom dette verktøyet kan bedrifter på en effektiv og enkel måte finne sin nyansatte – enten ved å sende ut en utlysning, eller gjennom å søke aktivt etter kandidater som passer profilen de søker etter.

les mer

–Jeg begynte å snakke norsk i januar 2017. Jeg snakket bare engelsk før, forteller A2B-kandidaten. A2B-metoden med fokus på arbeidsrettet kompetanseøkning og funksjonsnorsk gir stadig gode resultater. I Arendals Tidene har våre A2B-konsulenter Benedikte, Lars, Allan og Sohaib presentert vår arbeidsmetode på utmerket vis.

Nøkkelen for integrering ligger i det lokale næringslivet. Vårt team i Arendal jobber målrettet og metodisk, noe som trigger verdifulle synergieffekter via tett samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er helt avgjørende for å lykkes med den viktige samfunnsoppgaven som vi tar ansvar for. A2B metode gir inspirerende resultater og setter nye standarder i vår bransje. Kombinerer vi riktig metode med riktige mennesker, får vi det til - gang på gang.

Les mer

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her

Førstemann i selvforsørgelse gjennom A2B Norge!

Sudanske Hago er den første som ble selvforsørget etter bistand fra A2B Norge og vårt kurs i Arendal. I denne filmen får du se hva Hugo selv mener var avgjørende for at han fikk jobb.

Første flyktninger ute i praksis i Stranda

Vårt samarbeid med Stranda kommune har allerede gitt resultater! Fem nyankomne flyktninger begynner i praksis allerede etter fire uker etter oppstart. Dette er tråd med A2Bs metodikk om at norskopplæring og integrering foregår best ute på ordinære arbeidsplasser. Vi setter pris på engasjementet vi opplever i kontakt med det lokale næringslivet, denne gangen representert ved Ringstad barnehage, Rema 1000, Kiwi og Europris.