Hvem er vi?

A2B Norge og våre kompetanser

A2B Norge AS er et norsk selskap med organisasjonsnummer 920 861 083 og er juridisk og organisatorisk ansvarlig for avtaler og leveranser for kunder i Norge.

Vi har en ambisjon om å bli den mest ordentlige leverandøren av kurs og tiltak for minoritetsspråklige og ungdom uansett etnisk bakgrunn i Norge.

A2B Norge har lang erfaring med å tilby kurs for ulike innvandrergrupper og ungdom. Vi har videreutviklet våre arbeidsmetoder og undervisningsmateriell gjennom flere år, slik at kursdeltakerne opplever best mulig progresjon. Vi har ved flere anledninger gjennomført ulike kurs for flyktninger i introduksjonsprogrammet i mange norsk kommuner. Vi har også arrangert livsmestringskurs samt særskilt språkundervisning for skolebarn med minoritetsbakgrunn og enslige mindreårige flyktninger. I tillegg til dette har vi gjennomført flere tiltak for NAV brukere med minoritetsbakgrunn og kurs for ungdom ulike steder i landet.

Samtlige steder kan vi vise til svært gode resultater og fornøyde kunder. Vi er kjent som en effektiv leverandør som leverer det vil forplikter oss til. Her er det viktigste som kjennetegner oss og våre leveranser:

 • Arbeidsrettet tilnærming i opplæring og trening for minoritetsspråklige og ungdom. Spesialisering på de to gruppene.
 • Behovsorientert undervisningsmateriell.
 • Digital arbeidsplattform - undervisningsportal for minoritetsspråklige og ungdomsportal.
 • Høye formidlingsresultater.

A2B beveger mennesker fra A til B, fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse. Vi arbeider for å fremme et sosialt formål om rask og effektiv inkludering. Eventuell profitt reinvesteres i utvikling av enda bedre tjenester, kompetanseøkning blant ansatte, faste ansettelser, og generell utvikling av organisasjonen med mål om stadig bedre kvalitet og tilpasning av tilbudet til samfunnsmessige behov i Norge. A2B Norge er dermed opptatt av brukernes medvirkning og har en intensjon og kultur for samarbeid med andre aktører for samfunnets beste.

A2B Norge har en ambisjon om å bli den mest profesjonelle og effektive leverandøren av kurs og tiltak for minoritetsspråklige og ungdom uansett etnisk bakgrunn i Norge. Vi har spesialisert oss på kompetanseheving for flyktninger, innvandrere og ungdom – med et mål om inkludering, medborgerskap og selvforsørgelse.  Dette inkluderer opplæring i norsk og yrkesnorsk, arbeidsrettet opplæring, morsmålsundervisning og annen opplæring og rådgivning med mål om god og langsiktig inkludering i det norske samfunn.

Vår visjon og våre verdier

A2B Norge mener at alle har rett og plikt til å bli inkludert og bidra i samfunnet uansett etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Dette utgangspunktet skaper stolthet og forpliktelse internt i A2B, samt forteller våre kunder, kursdeltakere, samarbeidspartnere og resten av samfunnet hva vi ønsker å oppnå.

A2B Norge har tre ledende verdier - vi er ordentlige, forretningsorienterte og langsiktige. Dette gjelder både i samarbeidet med partnere og internt i A2B.

 • Å være ordentlig betyr for oss at vi er ærlige, respektfulle og gode til å kommunisere med de vi arbeider og samarbeider med.
 • Å være langsiktig betyr for oss at vi bygger vår forretning på langsiktige relasjoner, konsepter og løsninger for alle parter.
 • Å være forretningsorientert betyr for oss at vi er profesjonelle, og gjør en forskjell for de menneskene vi rådgir, for våre kunder og partnere.

Vårt varemerke

 Alt A2B Norge gjør, samles under vårt varemerke som brukes som gjenkjenningstegn på våre tjenester og fremhever verdiområder i vår faglige tilnærming:

undefined

Inkludering er vårt overordnete verdiområde i den sammenheng. A2B forstår inkludering som samfunnsdeltakelse, som er identisk med utdanningsdirektoratet sin forståelse av samme konsept:

 • Inkludering er en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene.
 • Inkludering betyr å øke individets deltakelse og utbytte av å delta og reelt påvirke fellesskapet.
 • Inkludering betyr deltakelse på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt.

Våre instruktører

A2B ansetter dedikerte spesialister med erfaring, utdanning og engasjement innen våre ekspertiseområder. Vår stab består av erfarne instruktører med bakgrunn både fra lokalt bedriftsmarkedet, arbeid ved NAV sine tiltak, og prosjekter i regi av kommunene.
Kompetanse hos A2B instruktørene

 • Samfunnsbygger-profil
 • Erfaring med voksenpedagogikk
 • Inkluderingskompetanse og erfaring med målgrupper
 • Erfaring fra samarbeid med bedriftene og bredt nettverk i næringslivet
 • Ressursorientert tilnærming: fokus på ressurser og muligheter kandidatene har
 • Opplæring via onboarding prosedyrene og internt Academy
 • Transition Coaching-sertifisering og kontinuerlig opplæring via interne digitale læringssenter
 • Kunnskapsdeling på tvers av avdelinger og konsepter

A2Bs digitale undervisningsportal

A2B har egne undervisningsportaler for flyktninger, innvandrere og ungdom med omfattende materiell i bokmål og nynorsk. Disse er lett tilgjengelige for våre kursdeltakere og instruktører på alle plattformer og er sikret med individuelle login og passord. Innholdet utvikles kontinuerlig og tilpasses nye tiltak og målgruppens behov.


Hvorfor velge A2B

Via veiledning, rådgivning, godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringslivet, samt individuelt tilpasset oppfølgning - hjelper vi kandidatene med å ta de riktige valgene i forhold til jobb og utdanning.

Vi tilbyr:

 • Dokumenterte resultater fra språk- og arbeidsrettede tiltak – som er blitt kontinuerlig utviklet siden 2001
 • Instruktører håndplukket på bakgrunn av kompetanse og personlige egenskaper, og utdannet via vårt Academy
 • A2Bs metodikk utviklet på bakgrunn av velfungerende og anerkjente pedagogiske konsepter
 • Velprøvde markedsarbeidskonsepter som sikrer tilgang til relevante bedrifter og riktig matching mellom kandidater og jobb
 • Digital undervisningsportal med egne profesjonelle undervisningsmaterialer knyttet til konkrete bransjer samt områder innen arbeidslivskunnskap, samfunnskunnskap, helse, økonomi m.m.
 • Fokus på kompetanseheving, selvforsørgelse og medborgerskap.

Skandinavisk forankring

I tillegg til A2B Norge AS, er A2B også etablert i Danmark og Sverige, og kan derfor sees på som en større nordisk organisasjon.

A2B Norge samarbeider med A2B Danmark og A2B Sverige på tvers av landets grenser. Vi drar nytte av hverandres erfaringer for å levere de beste kurskonseptene og best mulig kvalitet av tjenester i alle skandinaviske land.

A2B har en veletablert utveksling av kompetanse og nettverk for å sikre våre kunder og jobbkandidater tilgang til arbeidsmuligheter i hele Skandinavia. Dette styrkes av at A2B er tilknyttet det nordiske AS3-konsernet som hvert år gir råd til 30.000 arbeidssøkende på alle stillingsnivåer og i de fleste bransjer i alle de nordiske landene. For å skape synergieffekter og bidra til at flere kommer i jobb, har A2B vært med på å utvikle vårt digitale matching-konsept TRIPLE WIN. CV-profiler til deltakere på kurs vi gjennomfører er søkbare og synlige for våre samarbeidsbedrifter i hele Skandinavia. Verktøyet åpner for jobbsøk via tilgang til vårt store nettverk. Gjennom dette kan også bedrifter på en effektiv og enkel måte finne sine nye ansatte – enten ved å publisere en jobbannonse, eller gjennom å søke aktivt etter kandidater som passer profilen det søkes etter.

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her

Kontakt oss:

Waldemar Szyngwelski
Administrerende direktør
48 22 81 66, was@a2bnorge.no

Harald André Pedersen
Drifts - og personaleleder
91 12 94 35, hape@a2bnorge.no