Hvem er vi?

Hvem er A2B

A2B Norge AS er et norsk selskap med organisasjonsnummer 920 861 083.

Forkortelse A2B står for overgangen fra arbeidsledighet til beskjeftigelse. Vår faglige visjon og styrke er inkludering i samfunnet og aktivisering via språk-, personlig- og yrkesmessig kompetanseheving – det vi i A2B omtaler som oppkvalifisering­. Arbeidet på våre kurs- og tiltakskonsepter organiseres derfor rundt følgende sentrale begreper: oppkvalifisering, jobbmatch, medborgerskap og selvforsørgelse.

A2B kan tilby sine tjenester og ressurser over hele Norge.

Våre spesialiseringsområder

 • Arbeidsledige innvandrere; kurs i regi av NAV
  • Arbeidslivskunnskap, bransjenorsk, aktivisering i yrkeslivet
  • Ressursavklarende kurs og kompetansekartlegging
  • Yrkesrettede kurs og utdanning innen konkrete bransjer
 • Flyktninger i mottak og i introduksjonsprogrammet
  • Opplæring i norsk og arbeidslivskunnskap i nær tilknytning til arbeidsplasser
  • Hele eller deler av introduksjonsprogrammet
  • Også oppkvalifisering av spesielle målgrupper, for eksempel ungdom, analfabeter eller kvinner
 • Ungdom og barn
  • Unge sosialhjelpsmottakere uansett etnisk bakgrunn
  • Unge og skolebarn med flerkulturell bakgrunn
  • Særskilt språkopplæring

Våre instruktører

A2B ansetter dedikerte spesialister med erfaring, utdanning og engasjement innen våre ekspertiseområder. Vår stab består av erfarne instruktører med bakgrunn både fra lokalt bedriftsmarkedet, arbeid ved NAV sine tiltak, og prosjekter i regi av kommunene.
Kompetanse hos A2B instruktørene

 • Samfunnsbygger-profil
 • Erfaring med voksenpedagogikk
 • Inkluderingskompetanse og erfaring med målgrupper
 • Erfaring fra samarbeid med bedriftene og bredt nettverk i næringslivet
 • Ressursorientert tilnærming: fokus på ressurser og muligheter kandidatene har
 • Opplæring via onboarding prosedyrene og internt Academy
 • Transition Coaching-sertifisering og kontinuerlig opplæring via interne digitale læringssenter
 • Kunnskapsdeling på tvers av avdelinger og konsepter

A2Bs digitale undervisningsportal

A2B har egne undervisningsportaler for flyktninger, innvandrere og ungdom med omfattende materiell i bokmål og nynorsk. Disse er lett tilgjengelige for våre kursdeltakere og instruktører på alle plattformer og er sikret med individuelle login og passord. Innholdet utvikles kontinuerlig og tilpasses nye tiltak og målgruppens behov.


Hvorfor velge A2B

Via veiledning, rådgivning, godt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og næringslivet, samt individuelt tilpasset oppfølgning - hjelper vi kandidatene med å ta de riktige valgene i forhold til jobb og utdanning.

Vi tilbyr:

 • Dokumenterte resultater fra språk- og arbeidsrettede tiltak – som er blitt kontinuerlig utviklet siden 2001
 • Instruktører håndplukket på bakgrunn av kompetanse og personlige egenskaper, og utdannet via vårt Academy
 • A2Bs metodikk utviklet på bakgrunn av velfungerende og anerkjente pedagogiske konsepter
 • Velprøvde markedsarbeidskonsepter som sikrer tilgang til relevante bedrifter og riktig matching mellom kandidater og jobb
 • Digital undervisningsportal med egne profesjonelle undervisningsmaterialer knyttet til konkrete bransjer samt områder innen arbeidslivskunnskap, samfunnskunnskap, helse, økonomi m.m.
 • Fokus på kompetanseheving, selvforsørgelse og medborgerskap.

Skandinavisk forankring

I tillegg til A2B Norge AS, er A2B også etablert i Danmark og Sverige, og kan derfor sees på som en større nordisk organisasjon.

A2B Norge samarbeider med A2B Danmark og A2B Sverige på tvers av landets grenser. Vi drar nytte av hverandres erfaringer for å levere de beste kurskonseptene og best mulig kvalitet av tjenester i alle skandinaviske land.

A2B har en veletablert utveksling av kompetanse og nettverk for å sikre våre kunder og jobbkandidater tilgang til arbeidsmuligheter i hele Skandinavia. Dette styrkes av at A2B er tilknyttet det nordiske AS3-konsernet som hvert år gir råd til 30.000 arbeidssøkende på alle stillingsnivåer og i de fleste bransjer i alle de nordiske landene. For å skape synergieffekter og bidra til at flere kommer i jobb, har A2B vært med på å utvikle vårt digitale matching-konsept TRIPLE WIN. CV-profiler til deltakere på kurs vi gjennomfører er søkbare og synlige for våre samarbeidsbedrifter i hele Skandinavia. Verktøyet åpner for jobbsøk via tilgang til vårt store nettverk. Gjennom dette kan også bedrifter på en effektiv og enkel måte finne sine nye ansatte – enten ved å publisere en jobbannonse, eller gjennom å søke aktivt etter kandidater som passer profilen det søkes etter.

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her

Kontakt oss:

Waldemar Szyngwelski
Daglig leder
48 22 81 66, was@a2bnorge.no

Harald André Pedersen
Drifts - og personaleleder
91 12 94 35, hape@a2bnorge.no