Hvem er vi?

Hvem er A2B

A2B står for overgangen fra Arbeidsledighet til Beskjeftigelse og vi representerer den støtten som skal til for å hjelpe mennesker med å lykkes i denne omfattende prosessen. Denne veien går via oppkvalifisering (personlig, faglig og språklig kompetanseheving) og at vi matcher hver eneste kandidat med den riktige bedriften. Vi spesialiserer oss på undervisning i yrkesrettet norsk for innvandrere og flyktninger, oppkvalifisering og opplæring via praksis i det ordinære arbeidsmarkedet, samt rådgivning og undervisning knyttet til jobbsøking og samfunnsfag. Vår faglige visjon og styrke er inkludering i samfunnet og aktivisering via språk- og yrkesmessig kompetanseheving – det vi i A2B omtaler som oppkvalifisering­. Arbeidet på våre språk- og karrieresentre organiseres derfor rundt følgende sentrale mål og begreper: oppkvalifisering, jobbmatch, medborgerskap og selvforsørgelse.

A2B har tre spesialiseringsområder:

  • Introduksjonsprogrammet for flyktninger - norskopplæring og aktivisering i yrkeslivet

  • Arbeidrettede tiltak for NAV-brukere med innvandrerbakgrunn inkludert norskkurs

  • Aktiviseringsforløp for ungdom med mangelfull utdanning og uten arbeid - både med og uten innvandrerbakgrunn

Vi anser vårt arbeid som en suksess når vi – gjennom en kombinasjon av arbeidsmarkedsrettede aktiviteter og undervisning i norsk – har klart å gi kandidatene nok kompetanse til å kunne forsørge seg på egen hånd.

A2B kan tilby kompetanseheving over hele landet.

Skandinavisk forankring

A2B Norge er en selvstendig forretningsenhet med egen ledelse og organisasjonsstruktur innlemmet i AS3 Public Norge. AS3 er i dag Nordens største aktør innenfor karriererådgiving, med aktiv virksomhet i samtlige skandinaviske land. Det danske moderselskapet stiller som økonomisk og faglig garantist for samtlige gjennomføringer i Norge. A2B Norge – med egen daglig leder stasjonært i Norge – er derfor en videreutvikling av selskapet, og ikke en nyetablering. På nåværende tidspunkt har A2B 171 medarbeidere, hvorav 94 prosent er fast ansatte.

Hvorfor velge A2B?

A2B spesialiserer seg på opplæring innen yrkesrettet norsk, og rådgivning knyttet til jobbsøking, arbeidsopplæring og karriereplanlegging for innvandrere og flyktninger. Via veiledning, rådgivning, tett samarbeid med næringslivet og individuell oppfølgning hjelper vi kandidatene med å ta de riktige valgene i forhold til jobb og videre utdanning.

Vi kan tilby:

  • Dokumenterte resultater fra språk- og arbeidsrettede tiltak – som er blitt kontinuerlig utviklet siden 2001
  • Rådgivere håndplukket på bakgrunn av kompetanse og personlige egenskaper, og etterutdannet i AS3 Academy
  • En profesjonell organisasjon som verdsetter og stadig utvikler sine medarbeidere
  • Velprøvde markedsarbeidskonsepter som sikrer tilgang til relevante bedrifter og riktig matching mellom kandidater og jobb
  • Egne profesjonelle undervisningsmaterialer knyttet til konkrete bransjer, og vår egen A2B-portal
  • Fokus på oppkvalifisering (kompetanseheving), selvforsørgelse og medborgerskap

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her

Kontakt oss:

Waldemar Szyngwelski
Daglig leder
48 22 81 66, was@a2bnorge.no

Harald André Pedersen
Drifts - og personaleleder
91 12 94 35, hape@a2bnorge.no

Lars Toft
Forretningsutvikler
41 40 78 23, lato@a2bnorge.no