Våre verdier

A2B er et sosialt ansvarlig og verdibasert firma, og alle våre ansatte jobber ut ifra selskapets tre kjerneidealer; at man er ordentlig, forretningsorientert og langsiktig.

Å være ordentlig betyr at man er ærlig, empatisk, respektfull og imøtekommende ovenfor hverandre og andre mennesker man møter på.

Å være forretningsorientert betyr at man oppfører seg profesjonelt i møte med dem man rådgiver, samt at vi utgjør en forskjell for våre kunder og samarbeidspartnere.

Å jobbe langsiktig betyr at vi bygger vår forretningsvirksomhet på både langsiktige relasjoner og holdbare konsepter og løsninger. Det innebærer også at vi kontinuerlig jobber med å spesialere oss innenfor vårt fagfelt, slik at vi til enhver tid kan yte service av høyeste standard.

 

Vårt løfte

I A2B legger vi stor vekt på å yte den rette rådgivningen til kandidater, kunder og samarbeidspartnere, og dette mener vi best kan gjøres gjennom å ta utgangspunkt i den enkeltes situasjon.

Vårt løfte, ovenfor markedet og oss selv, er derfor: Vi er der! Vi er der for hver enkelt kunde, og vi er der for hver enkel kandidat. Vi er der også for hverandre.

Dette er et løfte vi helhjertelig forplikter oss – kun da kan vi utgjøre en forskjell.