Kurs for flyktninger og deres familiegjenforente

Kurs i språk og samfunnsmessige forhold

Det viktigste integrasjonsarbeidet begynner når kandidatene kommer seg ut i jobb. Det er nemlig på arbeidsplassen de danner seg nettverk og relasjoner, og får en reell tilknytning til samfunnet. For mange flyktninger kan det være en rekke hindringer på veien mot jobb og utdanning, og hensikten med dette kurset er å eliminere disse.

Kursene etableres og utvikles i samarbeid med både kommuner og NAV, og undervisningen vil ta for seg samfunnsmessige forhold, slik som plikter og rettigheter, skrevne og uskrevne regler, demokratiske prinsipper, kultur, tradisjoner, familie og likestilling.

Introduksjonen til det norske arbeidsmarkedet vil gå parallelt med den pågående undervisningen der vi fokuserer på den enkeltes kompetansenivå – noe som vi nøye kartlegger ved kursets oppstart. Dernest fokuserer vi på å gi kandidatene en grundig introduksjon til det norske arbeidsmarkedet og de lokale virksomhetene. I denne prosessen vil kandidatene avlegge virksomhetsbesøk, og samtidig bli informert om muligheter i forbindelse med videre utdanning. Ett av de viktigste aspektene her blir praksisperioden, hvor kandidatene vil stifte bekjentskap med og lære seg å kjenne den norske arbeidskulturen i arbeidspraksis ute hos en bedrift.

Underveis vil kandidatenes faglige, språklige og personlige kompetanser ivaretas og utvikles gjennom undervisning i jobbsøking. Her vil vi benytte oss av våre egenutviklede bransjemoduler som retter seg mot yrkesrettet språkopplæring innenfor de mest alminnelige bransjene i Norge.

Vi har samtidig god erfaring med å skreddersy og tilpasse undervisning i samfunnskunnskap, medborgerskap og personlig helse, slik at den treffer målgruppen på den mest hensiktsmessige måten.

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivning- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her