Oppkvalifisering av flyktninger og innvandrere

Oppkvalifisering gjennom bransjemoduler, arbeidspraksis og yrkesrettet norsk

Våre kurs er individuelt tilpasset der vi fokuserer på faglig, språklig og personlig kompetanseheving – det vi i A2B omtaler som oppkvalifisering.

Kurset innledes med en grundig kartlegging av faglige, språklige og personlige kompetanser. Denne kartleggingen vil igjen danne grunnlaget for det videre løpet, som vil være en kombinasjon av gruppeundervisning og personlige samtaler, virksomhetsbesøk og arbeidspraksis.

Målet med kurset er alltid selvforsørgelse i form av jobb eller utdanning. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker, uavhengig av kompetansenivå, har noe å bidra med på arbeidsmarkedet.

Bransjemoduler

Den faglige og språklige oppkvalifiseringen er basert på våre egenutviklede bransjemoduler, som er målrettede undervisningsbolker som i hovedsak fokuserer på de mest alminnelige bransjene i Norge. Modulene forbereder kandidatene på det norske arbeidsmarkedet gjennom en yrkesrettet språklæring, og vi underviser bl.a. i:

  • Service

  • Produksjon

  • Transport

  • Butikk

  • Bygg og håndverk

  • Sosial og omsorg

  • IT

Kandidatene vil også få undervisning i jobbsøking, og de viktigste aspektene og verktøyene knyttet til dette. Dette innebærer f.eks. utarbeidelse av CV, avklaring av jobbmuligheter, kontakt med yrkeslivet, utbyggingen av nettverk samt jobbintervjutrening. Underveis i kurset vil kandidatene også avlegge virksomhetsbesøk og knytte personlige erfaringer med arbeidsmarkedet gjennom praksis.

Personlig progresjon

Parallelt med undervisningen fokuserer vi på kandidatenes progresjon og personlige utvikling. Hensikten med dette er å sørge for at kandidatene overvinner de språklige, sosiale og kulturelle barrierene som måtte ligge i veien for å nå målet om selvforsørgelse.

Vi har samtidig god erfaring med å skreddersy og tilpasse undervisning i samfunnskunnskap, medborgerskap og personlig helse, slik at den treffer målgruppen på den mest hensiktsmessige måten.

Finn ditt senter

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivnings- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her