Kurs for innvandrere

Kompetanseøkning gjennom bransjemoduler, praksis og yrkesrettet norsk

Våre kurs er individuelt tilpasset med faglig, språklig og personlig kompetanseheving.

Kurset innledes med en grundig kartlegging av faglige, språklige og personlige kompetanser. Denne kartleggingen vil igjen danne grunnlaget for det videre løpet, som vil være en kombinasjon av gruppeundervisning og personlige samtaler, virksomhetsbesøk og arbeidspraksis.

Målet med kurset er alltid selvforsørgelse i form av jobb eller utdanning. Vårt utgangspunkt er at alle mennesker, uavhengig av kompetansenivå, har noe å bidra med på arbeidsmarkedet.

Bransjemoduler

Den faglige og språklige kompetanseøkningen er basert på våre egenutviklede bransjemoduler. Undervisningsmodulene er målrettet mot de mest alminnelige bransjene i Norge, og forbereder derfor kandidatene på det norske arbeidsmarkedet gjennom en yrkesrettet språklæring. Vi underviser blant annet i:

  • Service

  • Produksjon

  • Transport

  • Butikk

  • Bygg og håndverk

  • Sosial og omsorg

  • IT

Kandidatene vil også få undervisning i jobbsøking samt de viktigste aspektene og verktøyene knyttet til dette. I kurset innebærer dette for eksempel å jobbe med utarbeidelse av CV, avklaring av jobbmuligheter, kontakt med yrkeslivet, utbyggingen av nettverk samt jobbintervjutrening. Underveis i kurset vil kandidatene avlegge virksomhetsbesøk og knytte personlige erfaringer med arbeidsmarkedet gjennom arbeidspraksis.

Personlig progresjon

Parallelt med undervisningen fokuserer vi også på kandidatenes progresjon og personlige utvikling. Hensikten med dette er å sørge for at kandidatene overvinner de språklige, sosiale og kulturelle barrierene som måtte ligge i veien for å nå målet om selvforsørgelse.

Vi har god erfaring med å skreddersy og tilpasse undervisning i samfunnskunnskap, medborgerskap og personlig helse, slik at den treffer målgruppen på den mest hensiktsmessige måten.

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivnings- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her