Kurs for ungdommer

Vi beveger ungdom mot utdannelse og jobb

A2B har en rekke kurs beregnet på ungdom i aldersgruppen 15-29 år som har behov for en tett oppfølging for å få studieoppkvalifisering og for å komme seg ut i jobb. De unge kan f.eks. være skoletrøtte, ha dårlige skoleerfaringer, ha et begrenset sosialt nettverk, ha måttet bo eller blitt plassert utenfor hjemmet eller være uavklarte og i risiko for å havne i langtidsledighet.

Gjennom gjennomtestede pedagogiske metoder og spesialutviklede verktøy bidrar vi til utvikling både for ungdommer med og uten flerkulturell bakgrunn. Dette innebærer kurs innenfor blant annet:

- Aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere

- Elever i grunnskolen med behov for særskilt språkopplæring

- Ungdom i fare for å bli uføre

- Ungdommer som har behov for støtte i skole-/studiehverdagen

- Ungdom med behov for karriereveiledning og bistand for å skaffe (deltids)jobb

Alle våre forløp fokuserer på å utnytte de unges potensial, styrker og ressurser for å bevege dem i retning utdanning eller jobb.

Vi matcher forløpene våre både etter den enkelte unge og kommunens og NAV sine behov, slik at vi sikrer en målrettet og tett oppfølging.

A2Bs konsulenter har solid kjennskap til norske virksomheter og vet hvilke krav og forventninger som virksomhetene har. Samtidig kjenner konsulentene gruppen inngående, de har en naturlig autoritet og de jobber for å skape et trygt læringsmiljø for ungdommen, hvor de arbeider sammen mot målet om at de skal komme seg ut i arbeid eller utdanning.

A2B har flere ungdomssentre hvor vi samler alle tilbudene våre. Vi kan dermed sette sammen og kombinere forløpene våre slik at tilbudet blir skreddersydd både til den enkelte ungdommen og til kommunen og NAV.  

Vi kan dessuten utforme skreddersydde tilbud som blir tilpasset kommunens og NAVs aktuelle ønsker og behov.

 

Her er vi

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, men vi har også egne rådgivnings- og undervisningslokaler i kommunene vi samarbeider med.

finn ditt lokale A2B-senter her