A2B etablerer sine første sentre i Norge

A2B har vunnet to oppdrag etter en spennende dialog med NAV. Dette er en viktig annerkjennelse for oss og for bransjen. A2B tar fatt på et nytt eventyr når vi nå skal sette i gang etablering av to nye sentre i Norge.

I Trondheim vil vi starte opp med et 10 ukers kartleggingskurs for minoritetsspråklige. Vårt andre senter vil bli opprettet i Arendal, og innledes med et 20 ukers kurs i arbeidslivskunnskap og bransjenorsk for ikke vestlige innvandrere og EØS borgere. Begge tiltak er ment som lavterskeltilbud for arbeidssøkere med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet. Hovedmålet er å gi deltakerne tilstrekkelig språklig og faglig kompetanse, slik at de i størst mulig grad kan inkluderes på arbeidsmarkedet.

Direktør i A2B, Steen Jakobsen har følgende kommentar til oppstart og videre samarbeid med NAV:

-”A2B har stor tro på den tilnærmingen som er valgt av NAV Aust-Agder og NAV Sør Trøndelag, og ser på samarbeidet med NAV i disse fylkene som et strategisk satsingsområde. Vi fortsetter vårt arbeid med utvikling av nye spennende kursprodukter og ser frem til videre god dialog med NAV og kommuner. Dette er kun begynnelsen.”

I forbindelse med åpningen av sine sentre vil A2B ansette nye kolleger lokalt i Trondheim og Arendal. Arbeidet på språk- og karrieresentrene organiseres rundt tre mål og nøkkelbegreper: oppkvalifisering av kandidatene, medborgerskap og selvforsørgelse.

A2B arbeider med velprøvde løsninger, som er blitt kontinuerlig utviklet på våre A2B sentre i Danmark hvor vi siden 2001 har etablert språk- og arbeidsrettede tiltak for flyktninger og innvandrere. Vi har med dette bred erfaring og kan vise til faglig begrunnede resultater; 

  • 79 prosent av kursdeltakerne som avsluttet sin utdanning ved et A2B senter var selvforsørgende i jobb eller utdannelse ved utgangen av kurset (målt des. 2015). Deltakerne hadde i gjennomsnitt vært under utdanning hos A2B i 18 md.

  • 97 prosent av kursdeltakerne som gjennomfører danskutdannelsen hos A2B består den påfølgende godkjente eksamenen i dansk (målt des. 2015).