A2B Portalen - nå enda bedre

Vi oppdater A2B Portalen - nå blir den enda bedre

Alle våre kandidater har full tilgang til A2B Portalen og kan lære om ulike emner, gjøre oppgaver og lytte til tekster online.

Og nå oppdaterer vi Portalen slik at den får enda mer innhold i form av inspirerende tekster og flere oppgaver samt materiale som dekker mange flere temaer og emner enn det som finnes i Portalen i dag, og som er viktige for arbeidssøkende og dem som ønsker å komme i gang med studier.

A2B ønsker å ha det beste læringstilbudet også hva gjelder tilgang til og kvalitet på materiale, og denne oppdateringen er derfor viktig for å kunne tilby et så innholdsrikt og dekkende kurs som mulig. Vi gleder oss til å jobbe videre med Portalen og innlemme alle våre dyktige kandidater i det nye materialet.