A2b i arendal Veien til jobb

A2B Arendal som var første kontor i Norge, har nylig avsluttet sitt første kurs. AV de 16 elever som fullførte kurset, ble 8 stykker i fast arbeid, 1 person kom inn på skole og 6 personer fikk forlenget sin arbeidspraksis.

En av de store solskinnshistoriene var A2B Arendal sitt samarbeid med McDonalds i Arendal sentrum.

Daglig leder Jeanette Henriksson er en dame som viser stort engasjement i å bidra til integrasjon via jobb.

Nylig var denne engasjerte damen initiativtaker til et seminar om språkpraksis. Her var i tillegg til Jeanette blant annet A2Bs egen Benedikte Nilsen samt ordføreren i Arendal, Robert Cornels Nordli, utvalgte bidragsytere.

 

A2B`s Benedikte Nilsen kom først i kontakt med Henriksson via sitt kontaktnettverk, og dette resulterte i en praksisplass for kandidat Khadiga Mohammed. Kandidaten har vært bosatt i Arendal i flere år, og stod langt utenfor arbeidsmarkedet når hun begynte sitt kursforløp hos A2B. Kandidaten hadde aldri vært i en ordinær jobb, og hadde kun noen sporadiske språkpraksiser på sitt CV.

 

McDonalds og Jeanette jobbet målrettet med å klargjøre kandidaten for rutinene hos McDonalds, og A2B fulgte i samarbeid med NAV opp kandidaten i tråd med A2B og NAV sine verdier.

 

Etter 16 uker med praksis og systematisk oppfølging av kandidaten på skolesenteret, var praksisperioden over. Det gledelige for alle involverte, var da at McDonalds tilbød Khadiga fast jobb. NAV hjelper til med lønnstilskudd den første tiden. Kandidaten har hele veien fått gode tilbakemeldinger, og har fremstått som mer og mer motivert. Følelsen av å lykkes i arbeidslivet og få tillit fra flere hold, gjorde sitt til at Khadiga i dag er i ferd med å bli en godt integrert del av det norske arbeidslivet, og hele historien er et synlig bevis på at det gode arbeidet som A2B gjør i tett samarbeid med kandidat, arbeidsgiver og NAV, fungerer og gir en stor gevinst for absolutt alle involverte

 

Til neste uke starter en ny kandidat fra kurset hos McDonalds Arendal.