Triple win - effektiv rekruttering av kvalitetssikret arbeidskraft

Du har jobben – vi har medarbeideren
De fleste virksomheter bruker mange timer og penger på å finne den rette medarbeideren. Men det finnes en enklere måte. Vi tilbyr nå at din bedrift kan søke blant alle våre kandidater som er målrettede, avklarte og klare for jobb - i hele Norden. Vi kan også publisere deres ledige stillingsutlysninger i vår Portal slik at de blir synlige for våre jobbkandidater – og dette er helt kostnadsfritt.

Arbeidsmarkedet er i endring. Flere hundre tusen nordmenn skifter jobb hvert eneste år, ledigheten er forholdsvis lav, og digitaliseringen betyr et økt behov for nye kompetanser. Denne utviklingen stiller store krav til din virksomhet. De tidene hvor HR hadde tid til å vente flere uker på å utarbeide stillingsutlysninger og kalle inn til samtaler, er over. For å være konkurransedyktig, er det avgjørende at dere har de riktige medarbeiderne i de rette posisjonene – til enhver tid.

Partnerportal gir nye muligheter
AS3 – og A2B som en del av konsernet – går nå helt nye veier og lanserer en portal for partnerne våre hvor dere kan finne potensielle medarbeidere – raskt og enkelt.

Dere kan søke blant samtlige av våre kandidater som alle har fått profesjonell jobbrådgivning slik at de helt konkret vet hva de kan og vil.

Dere kan også legge ut deres ledige stillinger slik at de blir synlige for våre kandidater.

Hjelp oss å skape suksess
Våre ambisjoner er store, men blir kun til en realitet med deres hjelp.

Potensialet er stort. Vi rådgir hvert år 30.000 arbeidssøkende ledere og medarbeidere i alle de nordiske landene som får en helt ny mulighet til å profilere seg for din virksomhet. En plattform for alle

Vi samarbeider også hvert år med mer enn 1.000 private virksomheter og offentlige organisasjoner – og vi tilbyr dem nå en ny mulighet til å finne potensielle medarbeidere.

I tillegg til våre kandidater og kunder inviterer vi også en rekke rekrutteringsfirmaer og vikarbyråer til å være med på dette initiativet.

For jo flere ledige stillinger og jobbsøkende som er til stede, jo raskere kan din virksomhet eller organisasjon finne den lederen eller medarbeideren som dere mangler – og som er motivert og klar for jobb. Vårt mål er å skape en effektiv kanal der virksomheter og kandidater finner hverandre – noe alle drar nytte av.

Møt relevante og jobbklare kandidater
Felles for alle våre kandidater er at de er avklarte med tanke på arbeid og kompetanser. Alle har fått profesjonell jobbrådgivning og er klare til å være en del av arbeidsmarkedet. De vet hva de kan og vil, og hvilke kompetanser de kan tilby nettopp dere.

Med andre ord møter dere kandidater som har de kompetansene som virksomhetene deres etterspør. Så uavhengig av om dere står overfor en tradisjonell rekrutteringsoppgave, søker en medarbeider til en midlertidig stilling eller en vikar, kan vi hjelpe dere med å finne vedkommende.

Slik legger din virksomhet ut en ledig stilling
1. Send utlysning: Send dine stillingsutlysninger som en pdf-fil til partnerportal@as3.no.

Husk å skrive hvem som er kontaktpersonen deres og når søknadsfristen utløper.

 2. Velg bransje: Du må skrive hvilken bransje jobben tilhører:

  •          Handel og service
  •          IT
  •          Ingeniør og teknikk
  •          Industri og håndverk
  •          Ledelse, personal og HR
  •          Kontor og økonomi
  •          Salg og kommunikasjon
  •          Undervisning
  •          Øvrige stillinger

 3. Se utlysningen din: Utlysningen er aktiv senest 24 timer senere og helt fram til søknadsfristen utløper. Dersom dere ikke oppgir en søknadsfrist, blir utlysningen fjernet etter én måned.

 Slik søker din virksomhet etter kandidater
1. Registrer:Dere kan gi HR-ansvarlig eller ledere tilgang til portalen ved å sende en epost til partnerportal@as3.no og opplyse om firmanavn, fornavn, etternavn, telefonnummer, epost-adresse, tittel samt deres kundekontakt i AS3. Deretter mottar dere en login og kan gå i gang umiddelbart.

 2. Søk: Du kan søke på tittel eller kompetanser og velge om kandidaten skal komme fra Danmark, Sverige, Norge eller Finland, eller om du skal søke i hele Norden.

 3. Din liste: Du vil motta en detaljert liste over de personene som matcher søket ditt.

 4. Kontakt: Hvis du mener at kandidaten matcher dine ønsker for virksomheten og stillingen, kan du selv ta kontakt med kandidaten direkte eller kontakte en konsulent.