Ungdomskompasset - arbeidsrettet oppkvalifisering for unge sosialhjelpsmottakere

For å bidra til at flere ungdommer kommer i utdanning og arbeid, har A2B utviklet UNGDOMSKOMPASSET.

Ungdomskompasset er utviklet for ungdom (18-29 år) som har behov for raskt å skaffe seg tilhørighet til arbeidslivet og bygge seg et nettverk for å komme i aktivitet.  Kurset er spesialtilpasset unge sosialhjelpsmottakere med aktivitetsplikt.

Målgruppen er preget av dårlige erfaringer med skolegang, lettere helseproblematikk, lav selvtillit, liten arbeidserfaring og manglende nettverk. Nøkkelen for å lykkes er deltidsarbeid og relevant arbeidspraksis – under tett oppfølging og mentorstøtte fra våre konsulenter – som bidrar til varig aktivitet og bedre selvfølelse.

For å gi kandidatene dokumentasjon til bruk i jobbsøk, benytter vi Open College Network (OCN). Dette er en dokumentasjon og verifisering av uformell læring, som for mange betyr forskjellen på arbeidsledighet og beskjeftigelse. 

A2B Norge leverer en spesialtilpasset versjon av dette kurset til NAV Aust-Agder, der vi over fire (pluss fire) uker oppnår svært gode resultater.