A2B benytter læreplaner for yrkesfag og læringsmål i grunnleggende ferdigheter

Fra 1. juli 2019 endret A2B måten vi jobber med tiltak der kvalifisering og arbeidsrettet opplæring er i fokus. Dette kom som resultat av en endring i forskriften om arbeidsmarkedstiltak. Lovendringen krever tilpasninger i innholdet og organiseringen av tiltakene der arbeidsledige forberedes til inkludering i arbeidslivet.

Arbeidsmarkedsopplæringen skal gi formell kompetanse. Samtidig er det et faktum at opplæring i et ordinært arbeidsmiljø er den rette veien å gå for en stor gruppe NAV- brukere og deltakere i introduksjonsprogrammet.

A2B er enig i at også de jobbsøkere som av ulike grunner ikke kan nyttiggjøre seg av skoleopplæring, skal få et arbeidsrettet tilbud i tråd med godkjente læreplaner for yrkesfag og læringsmål i grunnleggende ferdigheter - for aktuelle bransjer og stillingsområder. A2B Norge har inkludert disse i bransjematchmodulene i vår undervisningsportal. Dette bruker vi som viktige planleggings- og styringsverktøy på tiltak der vi gir individuelt tilpasset opplæring til personer med behov for kvalifisering. Deltakere på tiltak A2B har ansvar for, får utbytte av dette i teoretisk opplæring, arbeidstrening, ordinært arbeid og ikke minst i forbindelse med forberedelser til videre arbeidsmarkedsopplæring som skal resultere i formell kompetanse.

Eksemplet under viser en del av den omfattende bransjemodulen for de som forberedes til jobb som helsefagarbeider. Dette gjør det enkelt for både instruktørene, deltakerne og mentorene i bedriftene å finne frem til aktuell og godkjent informasjon. A2B utarbeidet liknede oversikt for alle bransjer som er aktuelle for våre kursdeltakere.